BİLİMSEL PROGRAM
26 KASIM 2018, Pazartesi
09.00-10.30 Açılış Konuşmaları
Protokol
10.30-11.10 Davetli Konuşmacı : Joseph Damond (SVP, International Affairs Biotechnlogy Industry Organization)
11.10-11.40 Kahve Molası
11.40-12.20 Davetli Konuşmacı: Dr. Barry Horwitz (Boston University, Strategy and Innovation)
"Biyoteknolojik Ürün Ticarileşmesi"
12.20-13.30 Uydu Sempozyumu / Öğle Yemeği
13.30-15.00 Panel Konusu: Türkiye’de Biyoteknolojik İlaçların Bugünü ve Geleceği
Moderatör:  Doç. Dr. Ali Demir Sezer
TİTCK, İEİS, AİFD, TİSD, SÜRDER
15.00-15.30 Kahve Molası

15.30-17.00

Biyoteknolojik İlaçlarda Ruhsat
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

17.00-18.30

Biyoteknolojik İlaçlarda Fikri Mülkiyet
Türk Patent Enstitüsü
 
27 KASIM 2018, Salı
1. Salon
  Biyoteknolojik İlaçların Üretimi
09.00-09.40 Biyoteknolojik İlaç Üretiminde Hücre Bankaları
Davetli Konuşmacı : Doç. Dr. Emine Şalva (İnönü Üniversitesi)
09.40-10.20 Sürdürülebilir Biyofarmasötik Üretim Sağlamak İçin Platform Yaklaşımları
Davetli Konuşmacı : Dr. Aziz Çaylı (Florabio A.Ş.)
10.20-11.00 Maya Hücrelerinin Farmasötik Önemi
Davetli Konuşmacı : Prof. Dr. Zeki Topçu (Ege Üniversitesi)
11.00-11.30 Kahve Molası
11.30-11.50

Farmasötik biyoteknolojide mikrobiyolojik üretimde üst akış işlemleri
Davetli Konuşmacı :

11.50-12.10

Farmasötik biyoteknolojide memeli hayvan hücreleri ile üretimde üst akış işlemleri
Davetli Konuşmacı :

12.10-12.30

Rekombinant insülin analoglarının üretiminde üst akış işlemleri
Davetli Konuşmacı :

12:30-13:30 Uydu Sempozyumu / Öğle Yemeği
13.30-13.50 Biyoteknolojik Üretimde Alt Akış İşlemleri
13.50-14.10 Monoklonal Antikorların Üretiminde Alt Akış İşlemleri
14.10-14.30 Genç İVEK Sunumu
14.30-15.10 Biyoteknolojik İlaçlarda Pre-Klinik ve Klinik Çalışmalar
Davetli Konuşmacı : Prof. Dr. Bakhos Tannous (Harvard Medical School)
15.10-15.30 Kahve Molası
15.30-16.10 Biyoteknolojik ilaç geliştirme sürecinde TUBİTAK GMBE’nin mevcut konumu
Davetli Konuşmacı : Prof. Dr. Berrin Erdağ (TÜBİTAK-MAM)
16.10-16.50 Biyobenzer İlaçlarda Kalite ve Farmasötik kalite Güvencesi
Davetli Konuşmacı : Prof. Dr. Türkan Eldem  (Hacettepe Üniversitesi)
16.50-17.30 Üretimden Bitmiş Ürüne Biyoteknolojik Ürünlerde İmmunojenisite
Davetli Konuşmacı : Dr. Öğr. Üyesi Devrim Demir Dora (Akdeniz Üniversitesi)
 
2. Salon

 

Gen Tedavisi ve Gen Taşıyıcı Sistemler
09.00-09.40 Biyoteknolojik İlaç ve Gen Taşıyıcı Sistemler
Davetli konuşmacı: Prof. Dr. Gülten Kantarcı (Ege Üniversitesi)
09.40-10.00 Sözlü Sunum
10.00-10.20 Sözlü Sunum
10.20-10.40 Sözlü Sunum
10.40-11.10 Kahve Molası
11.10-11.50 Taşıyıcı sistemler olarak Mikrobial Polihidroksialkanoatların (PHA) Üretimi ve Uygulamaları   
Davetli Konuşmacı : Doç. Dr. Gülay Büyükköroğlu (Anadolu Üniversitesi)
11.50-12.10 Sözlü Sunum
12.10-12.30 Sözlü Sunum
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.10 Akciğer Kanserinde Tedavisinde Gen Taşıyıcı Nanobaloncuklar
Davetli Konuşmacı : Dr. Öğr. Üyesi Yücel Başpınar (Ege Üniversitesi)
14.10-14.30 Sözlü Sunum
14.30-14.50 Sözlü Sunum
14.50-15.10 Sözlü Sunum
15.10-15-30 Sözlü Sunum
15.30-15.50 Sözlü Sunum
15.50-16.10 Sözlü Sunum
 
3. Salon

 

Biyoteknolojik Aşılar
09.00-09.40 Rekombinant DNA Aşılar
Davetli Konuşmacı : Prof. Dr. Filiz Öner (Hacettepe Üniversitesi)
09.40-10.20 Erişkinlerde Aşılama
Davetli Konuşmacı : Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü)
10.20-11.00 Kırım Kongo Aşısı ve Faz I Çalışmaları
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Aykut Özdarendeli (Erciyes Üniversitesi)
11.00-11.30 Kahve Molası
11.30-12.10 DNA aşıları ve Rekombinant protein aşılarının geliştirilmesinde antijen keşfi yaklaşımının önemi
Davetli Konuşmacı: Doç. Dr. Mert Döşkaya (Ege Üniversitesi)
12.10-12.30 Sözlü Sunum
12.30-13.30 Uydu Sempozyumu / Öğle yemeği
13.30-14.10 Davetli konuşmacı
14.10-14.30 Sözlü sunum
15.10-15-30 Sözlü Sunum
15.30-15.50 Sözlü Sunum
15.50-16.10 Sözlü Sunum
 
28 KASIM 2018, Çarşamba
1. Salon
  Girişimciler ve yenilikçi çalışmalar
09.00-09.40 Biyogirişimcilik ve Ticarileşme
Davetli konuşmacı : Prof. Dr. Nezih Hekim (Biruni Üniversitesi)
09.40-10.30

TİTCK Sunumu
Biyomedikal Mühendisi Recep Uslu

10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-11.30

TİTCK PRESENTATION TITCK Startup Online Platformu
Doç.Dr. İsmail Mert Vural
Uzm. Ali Taylan (Cumhurbaşkanlığı)
Dr. Sinan Tandoğan
Sorular

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Panel: Yatırım almanın ip uçları / Risk Sermayesi
Prof.Dr. Cengizhan Öztürk, Yatırımcı, Start-up
14.30-17.30 “Yeni Fikirler” sunumlar
14.30-17:30 Birebir görüşmeler
17:30-18:00 Bio 2019 Katılım Ödül Töreni ve Kapanış
18:00-19:00 Tanışma çayı
 
2. Salon

 

Teşhis ve Tedavide Biyoteknolojik Yöntemler

09.00-09.40 In vivo Sensörler ve Biyoteknolojik Sinir Bilim Uygulamaları
Davetli konuşmacı : Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (Atatürk Üniversitesi)
09.40-10.20

Kantitatif DNA Hasarı Ölçümlerinin Tanı ve Tedavide Kullanımı
Davetli Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Bilge Debeleç Bütüner (Ege Üniversitesi)

10.20-10.40 Sözlü Sunum
10.40-11.00 Kahve Molası
11.00-11.20 Sözlü Sunum
11.20-11.40 Sözlü Sunum
11.40-12.00 Sözlü Sunum
12.00-12.20 Sözlü Sunum
12:20-13:30 Uydu Sempozyumu / Öğle yemeği
13.30-17.20 Teknoparklar Kapsamında İlaç Biyoteknolojisi ile İlgili Yeni Gelişmeler
  Biyoteknolojide medikal informatik
13.30-14.10

Biyoteknolojide medikal informatik
Davetli konuşmacı : Dr. Şuayip Birinci

 

Teknoparklar Kapsamında İlaç Biyoteknolojisi ile İlgili Yeni Gelişmeler

14.10-14.25 Bilkent Üniversitesi
14.25-14.40 Boğaziçi Üniversitesi
14.40-14.55 Ege Üniversitesi
14.55-15.10 Hacettepe Üniversitesi
15.10-15.25 İstanbul Teknik Üniversitesi
15.25-15.40 Yıldız Teknik Üniversitesi
15.40-17.00 Round Table

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Gönderimi Başlangıç
15 Ağustos 2018
Bildiri Gönderimi Bitiş
3 Kasım 2018
Kongre Tarihleri
26-28 Kasım 2018

Bülten Aboneliği
Newsletter Subscription

Flag Counter